Levering til Bolvik og Voll

I forbindelse med at Skagerak Nett forsterker ledningsnettet i Grenland så har vi nylig levert 145 kV strømtransformatorer og induktive spenningstransformatorer til Bolvik og Voll transformatorstasjon. Utstyret inngår i ABB AS sin leveranse til disse anleggene.