Kontrakt med Fosen Vind

Fosen Vind har inngått kontrakt med Kolektor Etra om leveranser av totalt 13 transformatorer til de seks vindparkene som bygges i Fosen og på Snillfjellet ved Trondheimsfjorden.

Den første transformatoren skal monteres i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorer vil være på plass i løpet av 2020. Dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Fosen Vind startet utbyggingen i april 2016, og per i dag er både Roan og Storheia vindpark under bygging. Disse er de to største vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Utbyggingen er kommet lengst i Roan vindpark, og det er også denne vindparken som vil stå ferdig først, i 2018. Alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020.

Utbyggingen av de seks vindparkene utgjør til sammen Europas største vindkraftprosjekt. Total produksjon vil være på 1000 MW. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.