420 kV transformatorer fra ETRA

Kolektor ETRA signerte nylig en kontrakt med Statkraft for levering av sin aller første 420 kV transformator til Norge. Kontrakten med Statkraft består av leveranse av 1 stk. 160 MVA (420 kV) og 1 stk. 50 MVA (72,5 kV) til Lio kraftverk i Tokke kommune i Telemark. Statkraft har besluttet å sette i gang en storstilt rehabilitering av Lio kraftverk fra 1969, og dette blir ett av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i Norge i år.

I 2012 åpnet Kolektor ETRA ny fabrikk i forbindelse med sin eksisterende fabrikk i Ljubljana, Slovenia, Den nye fabrikken er primært dedikert til produksjon av 420 kV transformatorer, men fylles også opp med transformatorer over 100 MVA for lavere spenninger når det er behov for det. Siden åpningen er følgende 420 kV transformator produsert og levert fra den nye fabrikken:   

1 stk. 500 MVA, 415/145/21/0,42 kV, levert i 2014 til E.ON Elnät Sverige AB, Sverige

3 stk. 350 MVA, 400/34 kV, levert i 2012, 2013 og 2014 til SEPS a.s., Slovakia

 
1 stk. 300 MVA, 400/115/10.5 kV, levert i 2013 til Elektro-Slovenija d.o.o., Slovenia


1 stk. 125 MVA,  330/115/10.5 kV,  levert i 2013 til Latvijas elektriskie tīkli, Latvia

For øyeblikket er disse 420 kV transformatorene i bestilling/produksjon:

1 stk. 400 MVA, 420/120 kV, leveres i 2016 til Stadtwerke München Infrastruktur GMBH, Tyskland 

1 stk. 160 MVA, 420(300)/66 kV, leveres i 2016 til Statkraft AS, Norge